Home PHONG THỦY Bát trạch phong thủy xem hướng nhà tốt xấu
Bát trạch phong thủy xem hướng nhà tốt xấu In Email

 

 

 

                                                                 

Như chúng ta đã biết , khi chúng ta phối hợp mệnh cung với 8 quái , thì gọi đó là 8 San . Mỗi San thuộc một sao trong cửu tinh. Và tính chất lành hay dữ của chúng cũng khác nhau và phụ thuộc vào hành của các cung và các sao , nếu như gặp tương sinh thì tốt , bằng ngược lại tương khắc là xấu.

 

   * Sinh Khí Thuộc Tham Lang Mộc


  Những người ở nhà hướng này nói là được :
- Gia đình hưng vượng
- Giàu sang phú quí
- Có quyền chức
- Con cháu đề huề an khang & thịnh vượng.

  Nhưng Tham Lang là thuộc Mộc tinh nếu nhập vào cung có hành , tương sinh , mới được tốt lành. Nói thế tức là hướng nhà , hoặc bếp có hành tương sinh cho sao Tham Lang thì mới được tốt toàn vẹn. Bằng ngược lại tương khắc đối với sao Tham Lang thì những điều tốt nó dần dần biến thành hung hoạ cho người trú ngụ.

- Sao Tham Lang nhập cung Kim tức là người có mệnh Càn ở nhà hướng Đoài (Kim) hoặc người có mệnh Đoài ở nhà hướng Càn (Kim) . Như vậy là cung khắc sao , tức là hướng nhà khắc kiết tinh (hại Sao Tốt). Thì gia đình có nhiều con , giàu mà không sang , gia đạo sẽ lần lần suy thoái , bệnh tật và hại nhân khẩu.

  Ứng nghiệm trong những năm Hợi , Mẹo , Mùi
- Sao Tham Lang Mộc nhập cung Mộc tức là người có mệnh Khảm ở nhà hướng Tốn ( Mộc ) , hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng Chấn ( Mộc ) là được sinh khí Tham Lang Mộc đắc vị. Sao Tham Lang đắc vị tai Khảm Ly Chấn Tốn. Nhân khẩu thịnh vượng , con cháu đông đúc Trai hiền thảo , Nữ đoan trang , Giàu sang phú quí , có quyền cao chức trọng.
Ứng vào những năm Tỵ Dậu Sửu. cho Hướng Tốn

  Ứng vào những năm Hợi Mẹo Mùi cho Hướng Chấn.

  Sao Tham Lang nhập cung Thuỷ tức là người mệnh Tốn ở nhà hướng Khảm (Thuỷ) Cung Thuỷ sinh sao Mộc. Sao Tham Lang đắc vị. con cái đông đúc gia đình hưng vượng phúc lộc dồi dào vinh hoa phú quí mọi việc hạnh thông trai hiếu gái hiền , con cháu thông minh.

  Ứng vào năm Hợi Mẹo Mùi.

  Sao Tham Lang nhập cung Hoả tức là người có mệnh Chấn ở nhà hướng Ly (Hoả). Sao Mộc sinh cung (hoả) gia tài hưng vương , thịnh nhân khẩu. Sao Tham Lang đắc vị phúc lộc triền miên , trai hiền gái thảo , con cháu có chức trọng quyền cao. Có lợi cho trưởng Nam Thứ Nữ.
Ứng vào các năm Hợi Mẹo Mùi.

-         Sao Tham Lang nhập cung Thổ , tức là người mệnh Cấn ở nhà hướng Khôn (Thổ) hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Cân (Thổ).
- Sao Mộc khắc cung hay khắc hướng (Thổ). Gia tài ban đầu hưng vượng , nhân khẩu đông đúc , nhưng thời gian sau gia đạo khánh kiệt dần. Người ở trong căn nhà này thường làm những chuyện bất chánh.

 

* Ngũ quỉ thuộc sao Liêm Trinh hành Hỏa (Hỏa Tinh)

 

Những người ở nhà hướng này thì rất xấu : khắc con trưởng , con nhỏ bệnh hoạn , con thứ đoa/n thọ , bị thị phi , hình ngục , bịnh tật , con cái cờ bạc trộm cướp , gian xảo bất hiếu , gia đạo suy kém.

Nhưng Liêm trinh hỏa tinh nhập vào cung tức là hướng nhà có hành khắc hỏa , thì các tai họa được giải tỏa dần.

- Sao Liêm Trinh hỏa nhập cung Kim , tức là người mệnh Chấn Mộc ở nhà hướng Càn hoặc người mệnh Ly ở nhà hướng Đoài , là bị ngũ quỉ thuộc sao Liêm Trinh. Sao Hỏa khắc cung tức là khắc hướng Kim. Nhập cung Đoài hại cho thiếu nữ . Nhập cung Càn hại cho cha , gia đình lục đục , thị phi kiện tụng , trộm cướp bệnh tật , nhất là về Tim & Phổi , vợ con ly tán.
Ứng vào các năm Dần Ngọ Tuất với hướng Càn. Ứng vào năm Tỵ Dậu Sửu với hướng Đoài.

- Sao Liêm Trinh hỏa nhập cung mộc , tức là người mệnh càn ở nhà hướng chấn , hoặc người mệnh Khôn ở nhà hướng Tốn. Là bị ngũ quỉ thuộc sao Liêm Trinh. Cung tức là hướng Chấn Tốn thuộc Mộc sinh sao Hỏa. Sao Liêm Trinh là hung tinh lại được được hướng nhà tương trợ , thì càng làm cho hung ác hơn. Cha con ly tán , con nhỏ lớn đều bị tổn hại , hao tài tốn của , thị phi kiện tụng cờ bạc , trộm cướp , gia đạo bất an.

Ứng nghiệm các năm Dận ngọ tuất với hai hướng nhà Tốn Chấn .

- Sao Liêm Trinh Hỏa nhập cung Thủy , tức là người mệnh cấn ở nhà hướng Khảm , và bị ngũ quỉ thuộc sao liêm trinh. Cung Thủy tức là hướng thủy khắc sao hỏa. Liêm Trinh là hung tính gây tai hại như các hướng trên , hung tinh bị khắc hãm cho nên hạn chế khả năng tác hại , nên các hung họa được giải dần.
Ứng nghiệm vào các năm Dần Ngọ Tuất.

- Sao Liêm Trinh Hỏa , nhập cung hỏa , tức là người mệnh Đoài ở nhà hướng Ly ( Hỏa ). Cung và sao tỷ hòa Sao Liêm Trinh. Sao Liêm Trinh tác họa như các hướng trên. Dần Ngọ Tuất.

- Sao Liêm Trinh Hỏa nhập cung Thổ , tức là người mệnh Khảm ở nhà hướng Cấn , hoặc người mệnh Tốn ở nhà hướng Khôn. Nghĩa là sao sinh cung , tức là hướng nhà và sao hung tinh tương sinh và càng làm cho sao hung hãn tác hại mạnh hơn. Và các tác hại cũng như các hướng trên.
Ứng nghiệm vào các năm Thân Tý Thìn đối với hướng Cấn. Ứng nghiệm cho năm Dần Ngọ Tuất đối với hướng Khôn.


    * Phúc Đức hay Diên Niên , thuộc sao Vũ khúc Kim Tinh.

 

Những người ở nhà hướng này nói chung là rất tốt. Gia tài hưng vượng , con cháu đông đúc đề huề , đại thọ vợ hiền con hiếu , gia đạo thuần phong.
Nhưng sao Vũ Khúc là kim tinh nếu nhập vao cung , tức hướng nhà tương sinh thì mọi sự hạnh thông tăng tài tiến lợi , nếu nhập vào cung tức hướng nhà tương khắc , thì mọi sự tốt lành bị giảm thiểu , và biến dần cát thành hung.

Sao Vũ khúc (kim ) nhập cung Thổ tức người mệnh càn ở nhà hướng khôn (thổ ) hoặc người mệnh đoài ở nhà hướng cấn thổ , là được phước đức thuộc sao Vũ Khúc Kim Tinh . Cung tức là hướng nhà ( thổ ) sinh sao kim. Gia đạo sẽ thuận hòa phú quí song toàn & con cháu đông đúc , gia đình an khang & thịnh vượng , vợ hiền con thảo mọi sự hạnh thông , đại thọ , quan vận thông , gia đình có văn hóa cao.

  Ứng nghiệm vào các năm tỵ dậu sửu .

- Sao Vũ Khúc ( Kim ) nhập Kim , tức là người mệnh cấn ở nhà hướng đoài ( Kim ) , hoặc người mệnh khôn ở nhà hướng càn ( kim ) , là được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc Kim Tinh . Hành của cung tức là hướng nhà kim và hành của sao cũng là kim cho nên được tương hòa. Dương khí Sao nhập Âm cung hướng đoài . Gia đình sẽ có nhiều con trai , gia đạo thuận hòa Phú Và Quí được song toàn , con cháu đông đúc , gia đạo hạnh thông , cuộc sống an khang & thịnh vượng.
Ứng Nghiệm vào các năm tỵ dậu sửu.

- Sao Vũ Khúc Kim, nhập cung mộc tức là người mệnh chấn ở nhà hướng tốn ( mộc ) hoặc ngược lại. Là căn nhà sẽ được Phúc đức Vũ Khúc Kim Tinh . Nhưng vì Kim và mộc tương khắc. Cho nên sao Vũ khúc Kim sẽ tuơng khắc hướng Chấn Tốn mộc. Nên căn nhà này , tuy lúc đầu có sự hạnh thông , và tốt lành của sao Vũ Khúc tạo nên. Nhưng căn nhà sẽ… về lâu về dài biến kiết thành hung , cho nên khi gặp loại nhà như vầy chúng ta chớ nên xây dựng & ở lâu dài.
Việc ứng nghiệm thì cũng như trên , tức lá các năm Tỵ Dậu Sửu.

- Sao Vũ Khúc Kim nhập cung hỏa , tức là người mệnh khảm ở nhà hướng ly ( hỏa ) là được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc Kim Tinh. Nhưng cung tức là hướng ( Hỏa ) khắc sao Kim. Ban đầu căn nhà có vẽ phát sinh thuận lợi , nhưng rồi.. sau đó gia sản khánh kiệt lần , và con cháu suy bại. Nhất là các người tuổi trung Nam. ( Và ứng nghiệm như trên ).

 

                                               BẢNG LIỆT KÊ TUỔI XEM HƯỚNG NHÀ

 

DƯƠNG LỊCH

NAM

NỮ

ÂM LỊCH

MỆNH [NGŨ HÀNH]

DƯƠNG LỊCH

NAM

NỮ

1924

TỐN

KHÔN

GIÁP TÝ

HẢI TRUNG KIM

1984

ĐOÀI

CẤN

1925

CHẤN

CHẤN

ẤT SỬU

HẢI TRUNG KIM

1985

CÀN

LY

1926

KHÔN

TỐN

BÍNH DẦN

LƯ TRUNG HỎA

1986

KHÔN

KHẢM

1927

KHẢM

CẤN

ĐINH MẸO

LƯ TRUNG HỎA

1987

TỐN

KHÔN

1928

LY

CÀN

MẬU THÌN

ĐẠI LÂM MỘC

1988

CHẤN

CHẤN

1929

CẤN

ĐOÀI

KỶ TỊ

ĐẠI LÂM MỘC

1989

KHÔN

TỐN

1930

ĐOÀI

CẤN

CANH NGỌ

LỘ BÀNG THỔ

1990

KHẢM

CẤN

1931

CÀN

LY

TÂN MÙI

LỘ BÀNG THỔ

1991

LY

CÀN

1932

KHÔN

KHẢM

NHÂM THÂN

KIẾM PHONG KIM

1992

CẤN

ĐOÀI

1933

TỐN

KHÔN

QUÍ DẬU

KIẾM PHONG KIM

1993

ĐOÀI

CẤN

1934

CHẤN

CHẤN

GIÁP TUẤT

SƠN ĐẦU HOẢ

1994

CÀN

LY

1935

KHÔN

TỐN

ẤT HỢI

SƠN ĐẦU HOẢ

1995

KHÔN

KHẢM

1936

KHẢM

CẤN

BÍNH TÝ

GIANG HÀ THỦY

1996

TỐN

KHÔN

1937

LY

CÀN

ĐINH SỬU

GIANG HÀ THỦY

1997

CHẤN

CHẤN

1938

CẤN

ĐOÀI

MẬU DẦN

THÀNH ĐẦU THỔ

1998

KHÔN

TỐN

1939

ĐOÀI

CẤN

KỶ MẸO

THÀNH ĐẦU THỔ

1999

KHẢM

CẤN

1940

CÀN

LY

CANH THÌN

BẠCH LẠP KIM

2000

LY

CÀN

1941

KHÔN

KHẢM

TÂN TỴ

BẠCH LẠP KIM

2001

CẤN

ĐOÀI

1942

TỐN

KHÔN

NHÂM NGỌ

DƯƠNG LIỂU MỘC

2002

ĐOÀI

CẤN

1943

CHẤN

CHẤN

QUÍ MÙI

DƯƠNG LIỂU MỘC

2003

CÀN

LY

1944

KHÔN

TỐN

GIÁP THÂN

TUYỀN TRUNG THỦY

2004

KHÔN

KHẢM

1945

KHẢM

CẤN

ẤT DẬU

TUYỀN TRUNG THỦY

2005

TỐN

KHÔN

1946

LY

CÀN

BÍNH TUẤT

ỐC THƯỢNG THỔ

2006

CHẤN

CHẤN

1947

CẤN

ĐOÀI

ĐINH HỢI

ỐC THƯỢNG THỔ

2007

KHÔN

TỐN

1948

ĐOÀI

CẤN

MẬU TÝ

TÍCH LỊCH HOẢ

2008

KHẢM

CẤN

1949

CÀN

LY

KỶ SỬU

TÍCH LỊCH HOẢ

2009

LY

CÀN

1950

KHÔN

KHẢM

CANH DẦN

TÒNG BÁ MỘC

2010

CẤN

ĐOÀI

1951

TỐN

KHÔN

TÂN MẸO

TÒNG BÁ MỘC

2011

ĐOÀI

CẤN

1952

CHẤN

CHẤN

NHÂM THÌN

TRƯỜNG LƯU THỦY

2012

CÀN

LY

1953

KHÔN

TỐN

QUÍ TỴ

TRƯỜNG LƯU THỦY

2013

KHÔN

KHẢM

1954

KHẢM

CẤN

GIÁP NGỌ

SA TRUNG KIM

2014

TỐN

KHÔN

1955

LY

CÀN

ẤT MÙI

SA TRUNG KIM

2015

CHẤN

CHẤN

1956

CẤN

ĐOÀI

BÍNH THÂN

SƠN HẠ HOẢ

2016

KHÔN

TỐN

1957

ĐOÀI

CẤN

ĐINH DẬU

SƠN HẠ HOẢ

2017

KHẢM

CẤN

1958

CÀN

LY

MẬU TUẤT

BÌNH ĐỊA MỘC

2018

LY

CÀN

1959

KHÔN

KHẢM

KỶ HỢI

BÌNH ĐỊA MỘC

2019

CẤN

ĐOÀI

1960

TỐN

KHÔN

CANH TÝ

BÍCH THƯỢNG THỔ

2020

ĐOÀI

CẤN

1961

CHẤN

CHẤN

TÂN SỬU

BÍCH THƯỢNG THỔ

2021

CÀN

LY

1962

KHÔN

TỐN

NHÂM DẦN

KIM BẠCH KIM

2022

KHÔN

KHẢM

1963

KHẢM

CẤN

QUÍ MẸO

KIM BẠCH KIM

2023

TỐN

KHÔN

1964

LY

CÀN

GIÁP THÌN

PHÚC ĐĂNG HOẢ

2024

CHẤN

CHẤN

1965

CẤN

ĐOÀI

ẤT TỴ

PHÚC ĐĂNG HOẢ

2025

KHÔN

TỐN

1966

ĐOÀI

CẤN

BÍNH NGỌ

THIÊN HÀ THỦY

2026

KHẢM

CẤN

1967

CÀN

LY

ĐINH MÙI

THIÊN HÀ THỦY

2027

LY

CÀN

1968

KHÔN

KHẢM

MẬU THÂN

ĐẠI TRẠCH THỔ

2028

CẤN

ĐOÀI

1969

TỐN

KHÔN

KỶ DẬU

ĐẠI TRẠCH THỔ

2029

ĐOÀI

CẤN

1970

CHẤN

CHẤN

CANH TUẤT

XOA XUYẾN KIM

2030

CÀN

LY

1971

KHÔN

TỐN

TÂN HỢI

XOA XUYẾN KIM

2031

KHÔN

KHẢM

1972

KHẢM

CẤN

NHÂM TÝ

TANG ĐỐ MỘC

2032

TỐN

KHÔN

1973

LY

CÀN

QUÍ SỬU

TANG ĐỐ MỘC

2033

CHẤN

CHẤN

1974

CẤN

ĐOÀI

GIÁP DẦN

ĐẠI KHÊ THỦY

2034

KHÔN

TỐN

1975

ĐOÀI

CẤN

ẤT MẸO

ĐẠI KHÊ THỦY

2035

KHẢM

CẤN

1976

CÀN

LY

BÍNH THÌN

SA TRUNG THỔ

2036

LY

CÀN

1977

KHÔN

KHẢM

ĐINH TỴ

SA TRUNG THỔ

2037

CẤN

ĐOÀI

1978

TỐN

KHÔN

MẬU NGỌ

THIÊN THƯỢNG HỎA

2038

ĐOÀI

CẤN

1979

CHẤN

CHẤN

KỶ MÙI

THIÊN THƯỢNG HỎA

2039

CÀN

LY

1980

KHÔN

TỐN

CANH THÂN

THẠCH LỰU MỘC

2040

KHÔN

KHẢM

1981

KHẢM

CẤN

TÂN DẬU

THẠCH LỰU MỘC

2041

TỐN

KHÔN

1982

LY

CÀN

NHÂM TUẤT

ĐẠI HẢI THỦY

2042

CHẤN

CHẤN

1983

CẤN

ĐOÀI

QUÍ HỢI

ĐẠI HẢI THỦY

2043

KHÔN

TỐN

 

 

 

 

 

 

 

Powered by nambinhdiaoc.com. Valid XHTML and CSS.